ني ني پارتييييي

بهترين مادر

ممکن است مادر بعد از زایمان بخواهد سریع به وزن طبیعی‌اش بازگردد و به فعالیت شدید بدنی بپردازد.  ورود اسید لاکتیک به شیر موجب تلخ شدن آن می‌شود و نوزاد از خوردن شیر امتناع می کند.
3 شهريور 1396

خطرات اشعه در بارداری

خطر عقب ماندگی ذهنی نوزاد و  آسیب مغزی جنین در اثر اشعه های مضر؛  15 هفته اول بارداری تا حد ممکن در معرض امواج و اشعه ها قرار نگیرید
3 شهريور 1396
1